بالابان ها و بازداری

بالابان ها در طی قرون متمادی جهت استفاده ی مستمرو پایدار در بازداری صید می شده اند بخصوص در فصل مهاجرت . اغلب آنها پس از اتمام فصل شکار رها سازی می شده اند.

حفاظت از بالابان

از سال 1990 میلادی (1369 هجری شمسی) ، جمعیت بالابان ها در برخی نواحی به دلیل برق گرفتگی ، مسمومیت ، صیادی بی رویه و همچنین تغییر کاربری اراضی، دچار کاهش شده است. کارگروه بالابان با هدف ایجاد تفاهم نامه ای در راستای حفاظت از گونه های مهاجر و پیش نویسی جهت اقدامات جهانی در مورد بالابان تاسیس گردید. وب گاه و ارزیابی مذکور هر دو اقداماتی از جانب این کارگروه و با هدف حمایت از بالابان در خلال استفاده ی مستمر از آن میباشد.

 

گزارش ارسالی توسط گروه بین المللی استفاده ی پایدار ، که شامل بازدارن با تجربه از عربستان سعودی و جاهای دیگرست ، برای کارگروه بالابان نوشته و ارسال گردید. در این گزارش از اطلاعات ارسالی از مجارستان ، قزاقستان و جاهای دیگرجهت تخمین اینکه آیا جمعیت اروپایی و آسیایی بالابان با بیش از 80 جفت در صورت ممنوعیت صید پرندگان بالغ در مکان های زاد و ولد می تواند منجر به استفاده ی مستمر و پایدار در بازداری شود یا نه استفاده شده است . با این وجود صید آن دسته از پرنده هایی که در آشیانه علامتگذاری شده بودند توانست در تخمین جمعیت بالابان ها بسیار سودمند واقع گردد. در این گزارش توصیه ای برای ایجاد درگاهی( وب سایتی) جهت استفاده ی بازداران، صیادان و مراکز درمانی شده است. این درگاه به آنها جهت تبادل اطلاعات مفید، حمایت از پرندگان علامت گذاری شده در نواحی زاد و ولد و رقابت در رصد کردن جمعیت آنها و تشویق و ترغیب در استفاده از بهترین روش نگهداری از بالابان های صید شده در شرایط سالم، کمک خواهد کرد.

انجمن بین المللی بازداری و حفاظت از پرندگان شکاری

انجمن بین المللی بازداری وحفاظت از پرندگان شکاری (IAF) تقریبا در تمامی کشورهای جهان که در آن بازداری وجود دارد دارای عضو می باشد که اغلب آنها کشورهایی هستند که در آنها بالابان وحشی وجود دارد. همچنین این انجمن با همکاری کشور امارات متحده ی عربی، بازداری را به عنوان میراث فرهنگی در سازمان ملل به ثبت رسانده است. IAF به معاهده ی حمایت و حفاظت از گونه های مهاجر پیوسته است.

 

fa: (انجمن بین المللی اعتباردهی)IAF به پیمان نامه ی حفاظت از گونه های مهاجر پیوسته است تا اطلاعات بیشتری به شما بدهد درباره ی:

 
 
 

لطفا از لینک سایر سایت ها که در این صفحات آورده شده اند نیز استفاده نمایید، زیرا شامل مصالب مفیدی به چند زبان جهت مطالعه ی شماست. در ضمن اتصال به وب سایت های خارج از این مجموعه به معنی تصدیق محتوای آنها نمی باشد مخصوصا هنگام استفاده از مترجم اتوماتیک (اینترنتی) ، مفاهیم آنها واضح نخواهد بود.