ثبت نام

پس از ثبت نام شما پیام هایی درباره اطلاعات و فرصت های جدید برای احیا و بهسازی طبیعت دریافت خواهید کرد.

لطفا در صورت امکان ایمیل معتبر، نام و شماره تماس خود را برای تماسهای آتی وارد نمایید.

پس از تکمیل تمامی جاهای خالی بر روی دکمه ثبت نام کلیک نموده تا ثبت نام شما پایان یابد.

با ثبت نام اطلاعات شخصی شما در آرشیو ما ذخیره شده و فرایند ارسال ایمیل براساس SakerNet بر طبق GDPR فعال میگردد. هر زمان که شما برای بازبینی و یا حذف این اطلاعات با ما تماس بگیرد انجام خوهد گرفت.