کلینیک و بیمارستان پرندگان شکاری

برروی شبکه

امارات متحده عربی، ابوظبی، صندوق پستی: 45553 ، تلفن: 97125755155 + ، پست الکترونیکی: info@falconhospital.com

Al Wasl Veterinary Clinic (Falcon Center) Dubai P.O.Box 75565 Dubai, United Arab Emirates Tel: 0097143446777 Email: awvc@awvetclinic.ae, vet.falcons@gmail.com

Bahrain Falcon Hospital Dr. Raj Raghav Medical Director Bahrain Falcon Hospital Tel: +97366000002 Al Wassamia Zallaq, Bahrain. https://g.co/kgs/vbvkX9

Tel: +974 44863674, +974 55316925 E-mail: osama.yagoub@yahoo.com

Katara Cultural Village, Doha Tel: +254 720 399 975, +974 7734 9193 E-mail: dicxieyvetaid@gmail.com

ایران – اصفهان . آدرس ایمیل : rezakiamarzy@gmail.com

fa:صندوق پستی:23919،امارات متحده ی عربی تلفن:97143377576+ ، 97143346091+ پست الکترونیک: antonio.disomma@dfh.ae

Gulf Vetcare Falcon Clinic Abu Dhabi Dr. Salman Ahmed Falcon Veterinarian Al Wathba Falcon Market, Al Wathba Slaughter House Complex, Abu Dhabi UAE Contact: 00971551246999 Email: falcon@doctor.com and www.gvcfalcon.com

Pheonix Falcon Clinic Dubai Dr. Mohammed Tariq Falcon Veterinarian Municipality Animals & Bird Market Dubai, United Arab Emirates Tel: 04 321 1176 https://g.co/kgs/tP62nR

PO Box 45989, Doha, Qatar Tel: +974 500651195 E-mail: drraihanrahim@gmail.com

Souq Waqif Falcon Hospital, Doha, Qatar Tel: +974 44145962 E-mail: ikdammajid@yahoo.com

fa: بزرگراه 77 - تقاطع القدره، مرموم، دبی تلفن:971508395672 پست الکترونیک: Raptor_uae@yahoo.com

 

If you know of another falcon hospital or clinic with specialist knowledge of raptors, please Contact Us so we can add it to the list.