نتایج تحقیق

نتایج آخرین بررسی

تشکر فراوان از تمام کسانی که سال گذشته در بررسی نقشی داشته اند. سه نمودار اول این صفحه نتایج اطلاعاتی را نشان می دهد که شما تهیه کرده اید. اطلاعات بیشتر، شامل مقدمه و خلاصه گزارش سال اول شما، در اطلاعاتی که در پایان همین صفحه قرار دارد برای تان قابل دسترسی است.

نمودار اول نشان می دهد که بیشتر جواب ها از پاکستان بوده است و بیشتر کسانی که وب-سایت را ملاقات کرده اند، نقشی در بررسی داشته اند. در نتیجه دو نفر از پاکستان برنده جایزه بررسی بوده اند، و یک نفر از امارات عربی و یک نفر هم از ترکمنستان. اگر شما قادر نبودید نقشی در بررسی داشته باشید، امسال یک بررسی جدید داشته باشید که شانسی برای برنده شدن جایزه امسال داشته باشید.

 

دومین نمودار نشان می دهد که بیشتر صیادان و پرورش دهندگان پرندگان شکاری در حوضه خلیج فارس فالکون ها را برای بررسی سلامتی به کلینیک دامپزشکی می برند. شاید این دلیل زندگی طولانی پرنده های آنهاست، که در آخرین نمودار این صفحه نمایش داده شده است. در چین و شمال افریقا و پاکستان، به نظر می رسد که بیشتر کلینیک های پرنده های شکاری به کمک صیادان و پرورش دهندگان احتیاج دارند.

 

نمودار سوم نشان می دهد که در چین و آسیای جنوب مرکزی، پرورش دهندگان پس از اینکه با پرندگان به شکار می روند، آن ها را آزاد می کنند. آن ها روش های سنتی فرهنگی را دنبال می کنند که مربوط به نسل های گذشته می باشد.

fa: نتایج مطالعه 10
fa: نتایج مطالعه 10

نتایج بررسی های قبلی

هر ستون نمایانگرتعداد بازدارانی است که بین یک تا هفت عدد باز نگهداری می کرده اند.
هر ستون نمایانگرتعداد بازدارانی است که بین یک تا هفت عدد باز نگهداری می کرده اند.

این صفحه نتایج مربوط به یک ارزیابی که دو سال پیش توسط چهل و چهار نفر از بازداران کشورهای حاشیه خلیج به آن پاسخ داده شده است را نمایش می دهد.

میانگین سنی آنها چهل و هفت سال بوده است.

نیمی از آنان افزون بر بیست سال بازدار بوده اند.

یازده نفر از آنان به دلیل تعداد بسیار کم و محدود شکار ، دیگر بازی نگهداری نکردند.

برای بازدارانی که هنوز فعال بودند، عدد کناری نشان میداد که چه تعداد پرنده توسط هر شخص نگهداری می شده است. یازده تن از بازداران، یک باز و یازده تن دیگر دو عدد باز نگه می داشته اند.با این حال فردی شش عدد و فرد دیگر هفت عدد نگهداری می کرده اند.

 
ستونها نشانگر این هستند که چه تعداد پرنده نزد بازداران باقی مانده است. برای یک تا دو سال، سه تا چهر سال، پنج تا شش سال، هفت تا هشت سال، نه تا ده سال، یازده تا دوازده سال و بیشتر.
ستونها نشانگر این هستند که چه تعداد پرنده نزد بازداران باقی مانده است. برای یک تا دو سال، سه تا چهر سال، پنج تا شش سال، هفت تا هشت سال، نه تا ده سال، یازده تا دوازده سال و بیشتر.

همچنین از بازداران پرسشی در رابطه با طولانی ترین زمانی که اقدام به نگهداری از پرنده کرده اند شد. کمترین عدد نشان می دهد که اغلب بازداران کهنه ترین پرنده را به مدت سه تا چهار سال نگه داشته اند، حال آنکه ده نفر این پرنده ها را تا چهار سال داشته اند و یک نفرنیز همدم شکارش را تا پانزده سال نگهداری کرده است.برخی از پرندگان تا الان هم نگه داشته شده اما شصت درصد فروخته و تعداد کمی هم مرده و یا رها شده اند.

برروی شبکه

مقدمه ای برای گزارش سال اول توسط مسئول از ابوظبی و افریقای جنوبی با یک خلاصه نویسی از نتایج اصلی